FiF 2021 extended

INTERNASJONAL FIGURTEATERFESTIVAL
APRIL – OKTOBER 2021

FiF 2021 bringer figurteater til barnehagebarn og skoleelever, så vel som til sykehjemsbeboere.

FiF 2021 bringer figurteateret ut i gatene, ut i naturen og inn på nye arenaer.

FiF 2021 tar i bruk digital formidling som en integrert del av de levende opplevelsene.

FiF 2021 formidler figurteater på høyt internasjonalt nivå til et bredt publikum.

Program og hendelser vil bli fortløpende publisert:

There are no upcoming events at this time