FiF 2023

INTERNASJONAL FIGURTEATERFESTIVAL

Hoveddelen av årets festival skjer i perioden 6.–15. oktober.

Programmet offentliggjøres i april – følg med!