Generations, Hans C. Andersen (PL)

Generations, Hans C. Andersen (PL)

Outdoor show with giant puppets

Generations is a street (open air) performance using big puppets and string marionettes. It is about theatre (puppetry) art and civilization surrounding it. It is the story of an artist (puppeteer) trying to change the world around him. Finally he succeeds and the world turns into to a more positive mood.

H C Andersen theatre was founded as a puppet theatre, and is useing a wide spectrum of different theatre conventions and techniques: puppets, masks, drama, acting, dance, pantomime.

Past productions include pieces from Polish and international classic literature for children (Peter Pan», «Cinderella», «Little Red Riding Hood»), contemporary texts («Sad Rhino» by Leszek Kolakowski or «Panama» by Janosh). There are puppet shows, musicals («Adventures of Maya», «The Bee»), contemporary dance performances for children («The Beauty and The Beast», «Queen of The Snow», «Alice in Wonder Land»), and puppet performances for adults «Song of Roland» or «Endgame» by Samuel Beckett or big open air performances («Three Musketeers», «Generations»).

The theatre invites foreign artists to cooperate on productions; directors, designers, choreographers, dancers, composers. Such collaborations include Eva Farkasova and Stanislaw Stasko (Slovakia), Mirka Valentikova (Czech Republic) Mark Pitman, Iklooshar Malara and Shaun Myatt (Great Britain), Giedre Brazyte (Lithuania), Jack Timmermans (Holand), Simone Thiis (Norway) or Sebnem Cirit, Ece Okay and Zeky Tuzun (Turkey).

Generations, Hans C. Andersen (PL)

Generations, Hans C. Andersen (PL)

En utendørs forestilling med store dukker

Generations forteller historien om en dukkespiller som forsøker å forandre verden rundt seg.

Hans Christian Andersen Teater er et av de 25 teatrene i Polen som for det meste spiller for barn og unge.

Teatret ble grunnlagt som et figurteater, men bruker et bredt spekter av ulike teaterkonvensjoner og teknikker: figurer, masker, objekter, skuespill, dans, pantomime. Teatrets nesten mer enn 60 års historie er full av forestillinger som fortsatt huskes godt av publikum.

Det er klassiske forestillinger for barn som «Peter Pan», «Askepott», «Rødhette», og mer moderne «friske» tekster både av polske og internasjonale forfattere som «Sad Rhino» av Leszek Kołakowski eller «Panama» av Janosh. Det er dukketeater, musikaler («Adventures of Maya, The Bee»), moderne dans for barn («The Skjønnheten og udyret», «Snødronningen», «Alice i Eventurland»), og figurteater forestillinger for voksne «Song av Roland» eller «Endgame» av Samuel Beckett eller store friluft forestillinger («Tre musketerer», «Generations»).

Teatret inviterer utenlandske kunstnere til å samarbeide på produksjoner, og har bl.a. arbeidet med Eva Farkasova og Stanislaw Stasko (Slovakia), Mirka Valentikova (Tsjekkia) Mark Pitman, Iklooshar Malara og Shaun Myatt (Great Britain), Giedre Brazyte (Litauen), Jack Timmermans (Holand), Simone Thiis ( Norge)og Sebnem Cirit, Ece Okay og Zeky Tüzün (Tyrkia).