Masterclass – enVide neFelibata (Portugal)

Masterclass
enVide neFelibata (Portugal)

Unconventional puppet baking

The masterclass will be held in English.

A cheat sheet will be given with tools and materials translations (Portuguese/English/Norwegian)

enVide neFelibata has built puppets since 1998 and is one of the Teatro e Marionetas de Mandrágorá puppet company founders, and the main art director.

As an artist he explores the desecration of art and goes into collaborations with other fellow artists. The randomness is also a major factor of his own personal work.

At this masterclass we’ll be able to see some of Mandrágora’s artwork and learn about the procedures used to achieve such results. Every tiny detail on the HOW TO will be revealed and some practical experimentation will be made. Unconventional methods will be the main subject as well as low budget materials and tools versus the higher quality ones.

Mistakes happen. Allow mistakes when you are testing and learning and then bring those to your studio and call them techniques.

For professional artists and students

Masterclass – enVide neFelibata (Portugal)

Masterclass
enVide neFelibata (Portugal)

Ukonvensjonell figurbaking

Masterclass vil foregå på engelsk.
Deltakerne vil få utdelt et dokument med beskrivelse av materialer og verktøy på norsk, engelsk og portugusisk.

enVide neFelibata har bygget figurer siden 1998 og er en av grunnleggerne til Teatro e Marionetas de Mandrágorá, og kompaniets designer.

Som kunstner utforsker han gjerne tilfeldigheten.
I denne Masterclass får man innblikk i Mandrágorás ulike designprosesser. Det blir avsløringer og praktiske forsøk. Ukonvensjonelle metoder er et hovedtema såvel som lavbudsjett materialer sammenlignet med dyrere materialer.
Feil skjer. La feilene skjer når du eksperimenterer og ta med til ditt atelier og kall dem teknikk.