6–11 år

Fossekleiva for kids – FiF spesial

4. oktober @ 13:00 - 15:00
Fossekleiva Kultursenter
Bergerveien 2b
3075 Berger, Norge

Bli med å lage gigantiske figurer rundt dammen! Figurene skal tennes lørdag 10.oktober kl.19.00. Sammen med kunstner Inger Garborg Amundsen lager vi kjempestore magiske skikkelser som blir en del av…

Fossekleiva for kids – FiF spesial

7. oktober @ 11:00 - 14:00
Fossekleiva Kultursenter
Bergerveien 2b
3075 Berger, Norge

Bli med å lage gigantiske figurer rundt dammen i Fossekleiva! Figurene skal tennes lørdag 10.oktober kl.19.00. Sammen med kunstner Inger Garborg Amundsen lager vi kjempestore magiske skikkelser som blir en…

365 pingviner

14. oktober - 23. oktober
Fossekleiva Kultursenter
Bergerveien 2b
3075 Berger, Norge

med Open Window theatre 14.–23.oktober – skoleforestillinger hver dag kl. 10.00 og kl. 12.00 (fullt)