Forundringskiosk – Open call

FiF 2021 bygger en omreisende Forundringskiosk!

Vi inviterer til deltakelse.
Kiosken vil inneholde videoer og foto såvel som modeller, interactive scener og figurer, kostymer og rekvisitter. Kiosken vil være utstilt fra juni til oktober, på en rekke steder der folk møtes. De utstilte verkene vil byttes ut I løpet av perioden slik at kiosken stadig vil by på nye opplevelser.
Kiosken har innebygget strøm og lys. Tekniske detaljer oppgis etter utvelgelsen.

Papir/skygge:
Du lager og sender til oss for montering.
De utvalgte kunstnerne får et honorar på kr. 2.000,-

Still ut en figur:
eller scenografiske elemeneter, rekvisitter, kostymer
De utvalgte kunstnerne får et honorar på  Kr. 1.000,-

Scene/scenografi:
Skape en komplett scene/scenografi med minst ett bevegelig eller interaktivt element. Nøyaktige mål for boksene etter utvelgelsen.
De utvalgte kunstnerne mottar et honorar på kr. 8.000,-

Søknad til soknad@fossekleiva.no innen 25. april 2021
Vennligst inkluder CV og skriv «Kiosk» i emnefeltet.
Hvis du ønsker å vise en figur, rekvisitt eller lignende, vennligst legg ved et foto. La oss vite om objektet er tilgjengelig hele perioden juni–oktober, eller kun deler av denne.
Hvis du vil bygge en modell/scenografi, vennligst inkluder en skisse/beskrivelse.
Hvis du vil lage en papir/skyggeteater scene, vennligst legg ved en enkel skisse eller beskrivelse.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontaktoss på post@fossekleiva.no