Informasjon

Hvorfor her på Fossekleiva kultursenter i Berger, Vestfold?
Fossekleiva kultursenter (FK) er et hovedsatsningsområde for Svelvik kommune.

FK skal ha en sterk lokal forankring, regional betydning og nasjonal synlighet.

FK har regelmessige internasjonale samarbeidsprosjekter som bringer verden til Fossekleiva og Fossekleiva ut i verden.

FK er produksjons-, visnings- og formidlingsarena for mange kunstarter. Gjennom en sesong kan man oppleve musikk, tekstilkunst, billedkunst, skulptur, installasjon, performance, dans, teater og design.

FK knytter til seg profesjonelle kunstnere gjennom en egen Artist in residence ordning, gjennom samarbeidsprosjekter og workshops (faglig utvikling).

FK setter fokus på formidling gjennom å arrangere møter med kunstnere, foredrag, konserter i utstillingene, åpne prosesser, samt egne tilbud til barn og unge.

Figurteater er en tverrfaglig sjanger som knytter sammen skulptur, bildende kunst, stemme og bevegelse. Utøverne, figurene, er i seg selv døde og fungerer dermed som metaforer for virkeligheten. Derfor er den visuelle delen av en forestilling, i form av materialvalg, en like stor del av fortellingen som selve historien. Mange prominente dukkemakere (eks. Basil Jones, Adrian Kohler fra Handspring, Kari Noreger) har bakgrunn fra skulptur og fine art. Derfor vil vi tilby ulike workshops i dukkemaking for kunstnere som vil utvide sitt repertoar. Dette blir en naturlig del av FKs tverrkunstneriske profil og et uttrykk for hvordan vi bygger broer og trekker linjer mellom de ulike kunstneriske disiplinene.