Informasjon om festivalen og FK

Figur i Fossekleiva (FiF) er en årlig, internasjonal figurteaterfestival. FiF ble arrangert for første gang i 2016. Fra 2019 tilbyr FiF også Research and Development (R&D) for kompanier fra inn- og utland gjennom hele året.

For informasjon om tidligere års festivalprogram, se Arkiv.