Kontakt/stab

Festivalsjef: Franzisca Aarflot

Produsent: Iain Halket

Assisterende festivalsjef: Simone Thiis

Programråd: Ragni Halle, Simone Thiis, Iain Halket og Franzisca Aarflot.

Billettsjef: Helene Fjellberg

En kjerne av dyktige frivillige medarbeidere er festivalens hjerte. Dersom du ønsker å delta som frivillig, kontakt Franzisca på post@fossekleiva.no

Frivillige: info kommer