Miniatyrscener – Open call

Utendørs kunstprosjekt som er en del av Figur i Fossekleiva (FiF) 2021

Skap en scene inspirert av en selvvalgt film. Scenen plasseres ute, som et stedsspesifikt verk. Publikum vandrer fra scene til scene ved hjelp av et kart.

Åpent for publikum søndag 18. juli kl. 12.00–16.00.

Felles utforskning av sted og terreng søndag 13. juni kl. 12.00–14.00

Du monterer og demonterer verket selv på stedet.

De 6 som velges ut til deltakelse mottar et honorar på kr. 8.000.

Søknad om deltakelse sendes på epost til soknad@fossekleiva.no innen 25. april.

Søknaden skal inneholde CV og tittel på film.

Skriv «Miniatyr FiF» i emnefeltet.